gameplaystudio

Temat: 3 GRUPY !!! z j.angielskiego ALE RAMA!!!
Arkusze maturalne maj 2006 rok Drukuj E-mail 04.05.2006, 11:20 Uprzejmie informujemy, że w roku 2006 Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się na wprowadzenie w niektórych przedmiotach maturalnych wersji równoległych testu, podobnie jak ma to miejsce na egzaminie gimnazjalnym. Wprowadzenie wersji równoległych arkuszy nie powoduje żadnych zmian w procedurach przeprowadzania egzaminu. Karta odpowiedzi jest dostosowana do danej wersji arkusza.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,41313852,41313852,3_GRUPY_z_j_angielskiego_ALE_RAMA_.htmlTemat: 3 GRUPY !!! z j.angielskiego ALE RAMA!!!
Ze strony CKE: 04.05.2006, 11:20 Uprzejmie informujemy, że w roku 2006 Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się na wprowadzenie w niektórych przedmiotach maturalnych wersji równoległych testu, podobnie jak ma to miejsce na egzaminie gimnazjalnym. Wprowadzenie wersji równoległych arkuszy nie powoduje żadnych zmian w procedurach przeprowadzania egzaminu. Karta odpowiedzi jest dostosowana do danej wersji arkusza.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,41313852,41313852,3_GRUPY_z_j_angielskiego_ALE_RAMA_.html


Temat: Dziś matura z języka angielskiego
ALeż uprzedziło : www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=352 Arkusze maturalne maj 2006 rok Drukuj E-mail 04.05.2006, 11:20 Uprzejmie informujemy, że w roku 2006 Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się na wprowadzenie w niektórych przedmiotach maturalnych wersji równoległych testu, podobnie jak ma to miejsce na egzaminie gimnazjalnym. Wprowadzenie wersji równoległych arkuszy nie powoduje żadnych zmian w procedurach przeprowadzania egzaminu. Karta odpowiedzi jest dostosowana do danej wersji arkusza. Datowane...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,41314101,41314101,Dzis_matura_z_jezyka_angielskiego.html


Temat: WAŻNE!!! petycja do cke
a ja zapraszam tu www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=352&Itemid=2 Gdzie pisze wołami : Uprzejmie informujemy, że w roku 2006 Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się na wprowadzenie w niektórych przedmiotach maturalnych wersji równoległych testu, podobnie jak ma to miejsce na egzaminie gimnazjalnym. Wprowadzenie wersji równoległych arkuszy nie powoduje żadnych zmian w procedurach przeprowadzania egzaminu. Karta odpowiedzi jest dostosowana do danej wersji arkusza. WIęc darujcie sobie petycje bo...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,41388823,41388823,WAZNE_petycja_do_cke.html


Temat: CKE: Różne warianty zestawów zadań!!!
CKE: Różne warianty zestawów zadań!!! "Informacja dla zdających egzaminy zewnętrzne 25.01.2007, 10:08 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że w roku szkolnym 2006/2007 planowane jest wprowadzenie wersji równoległych arkuszy, tj. różnych wariantów zestawów zadań zamieszczonych w arkuszach sprawdzianu w klasie VI, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wprowadzenie wersji równoległych arkuszy ma na celu dalsze zwiększenie nacisku na zapewnienie samodzielności pracy zdających i nie powoduje żadnych zmian w procedurach przeprowadzania sprawdzianu czy egzaminu." www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=432&Itemid=2
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,157,56185821,56185821,CKE_Rozne_warianty_zestawow_zadan_.html


Temat: UWAGA!!! Przeczytajcie koniecznie!!!
Centralna Komisja Egzaminacyjna planuje, że zimowa sesja maturalna rozpocznie się 16 stycznia. To ostatni raz, kiedy nowa matura będzie organizowana dwa razy w roku; od 2007 r. egzaminy dojrzałości będą tylko ... na piątkowej konferencji prasowej szefowa CKE Maria Magdziarz. Z szacunków CKE wynika, że w styczniu egzamin może zdawać nawet ok. 40 tys. uczniów, czyli 12-13 proc. wszystkich, którzy w maju przystąpili do nowej matury. Magdziarz dodała, że szczegółowy harmonogram egzaminu dojrzałości powstanie do 16 września. Styczniowy egzamin dojrzałości będzie w tym roku szkolnym zorganizowany po raz ostatni. "Od roku 2006-2007 planujemy likwidację zimowej sesji egzaminacyjnej" - zapowiedział minister edukacji Mirosław Sawicki. Osoby, które będą chciały się poprawiać będą musiały czekać rok. Ministerstwo zdecydowało także, że egzaminy ustne i pisemne będą przeprowadzane równocześnie. W tym roku ustna matura rozpoczęła się 18 kwietnia, pisemne trwały od 4 do 31 maja. "Teraz rok szkolny dla maturzystów wydłużymy do końca kwietnia, a wszystkie egzaminy rozpoczną się 4 maja" ... i drukowaliśmy arkusz egzaminacyjny, zbieraliśmy komisję, a maturzysta się nie stawiał" - opowiadał. Centralna komisja egzaminacyjna opracowała także wstępny harmonogram innych przyszłorocznych egzaminów: sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej ma się odbyć 4 kwietnia, a egzamin gimnazjalny 26 i 27 kwietnia.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,32477,27909581,27909581,UWAGA_Przeczytajcie_koniecznie_.html


Temat: Oświadczenie OSKKO!!!!!!!!
Oświadczenie OSKKO!!!!!!!! Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty: W związku z sytuacją zaistniałą podczas egzaminu gimnazjalnego (dot. zadania nr 32 arkusza egzaminacyjnego), członkowie OSKKO wyrażają sprzeciw wobec sugestii dyrektora CKE, że ... jest realizowany w przypadku gimnazjum w okresie trzyletnim, a zatem w przypadku tegorocznych klas trzecich gimnazjalnych nie do dnia egzaminu gimnazjalnego (22 kwietnia br.), tylko do końca zajęć lekcyjnych w bieżącym ... poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Minister Edukacji Narodowej określił standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z 2003 r. Nr 90, poz. 846 oraz z 2007 r. Nr 157, poz. 1102), które powinno bazować na pro-pozycjach standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów opracowanych przez Centralną Komisję ... zmiana tego rozporządzenia dokonana została rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1102) i w ustalono między innymi nowe brzmienie załącznika nr 2 określającego standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Podstawą opracowania przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego są: - zapisy zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów - opis zakresu egzaminu gimnazjalnego zawarty w informatorze o egzaminie gimnazjalnym, który jest opracowany i wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie z art. ... o egzaminie gimnazjalnym od 2006 roku” nie określono wymogów znajomości lektur, w przeciwieństwie do załącznika nr 3 określającego standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz opis zakresu egzaminu maturalnego zawartego w informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego, gdzie z tytułu wymienia się dzieła literackie, których znajomość i rozumienie wymagane jest w czasie egzaminu maturalnego na poszczególnych poziomach. W związku z powyższym członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty uważają, że powstały problem wynika z konstrukcji zadania niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Zrealizowanie lub nie zrealizowanie do chwili egzaminu gimnazjalnego pełnego kanonu lektur, ... tym roku. Zaistniała sytuacja nie jest pierwszym, ale chyba najbardziej drastycznym przypadkiem, błędów popełnianych przy opracowywaniu arkuszy sprawdzianów i egzaminów przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. Uważamy, że postawa dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,644,79059381,79059381,Oswiadczenie_OSKKO_.html


Temat: Oswiadczenie OSKKO!!!!
Oswiadczenie OSKKO!!!! Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty: W związku z sytuacją zaistniałą podczas egzaminu gimnazjalnego (dot. zadania nr 32 arkusza egzaminacyjnego), członkowie OSKKO wyrażają sprzeciw wobec sugestii dyrektora CKE, że ... jest realizowany w przypadku gimnazjum w okresie trzyletnim, a zatem w przypadku tegorocznych klas trzecich gimnazjalnych nie do dnia egzaminu gimnazjalnego (22 kwietnia br.), tylko do końca zajęć lekcyjnych w bieżącym ... poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Minister Edukacji Narodowej określił standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z 2003 r. Nr 90, poz. 846 oraz z 2007 r. Nr 157, poz. 1102), które powinno bazować na pro-pozycjach standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów opracowanych przez Centralną Komisję ... zmiana tego rozporządzenia dokonana została rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1102) i w ustalono między innymi nowe brzmienie załącznika nr 2 określającego standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Podstawą opracowania przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego są: - zapisy zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów - opis zakresu egzaminu gimnazjalnego zawarty w informatorze o egzaminie gimnazjalnym, który jest opracowany i wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie z art. ... o egzaminie gimnazjalnym od 2006 roku” nie określono wymogów znajomości lektur, w przeciwieństwie do załącznika nr 3 określającego standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz opis zakresu egzaminu maturalnego zawartego w informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego, gdzie z tytułu wymienia się dzieła literackie, których znajomość i rozumienie wymagane jest w czasie egzaminu maturalnego na poszczególnych poziomach. W związku z powyższym członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty uważają, że powstały problem wynika z konstrukcji zadania niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Zrealizowanie lub nie zrealizowanie do chwili egzaminu gimnazjalnego pełnego kanonu lektur, ... tym roku. Zaistniała sytuacja nie jest pierwszym, ale chyba najbardziej drastycznym przypadkiem, błędów popełnianych przy opracowywaniu arkuszy sprawdzianów i egzaminów przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. Uważamy, że postawa dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,904,79059357,79059357,Oswiadczenie_OSKKO_.html